Jacques de Waart nieuwe stadsdichter van Amersfoort

2019-2021

Nieuwe stadsdichter gekozen

Jacques de Waart (1963) is op 31 januari 2019, de landelijke gedichtendag, in het Eemhuis gekozen als nieuwe stadsdichter van Amersfoort. Wethouder van cultuur Fatma Koşer Kaja maakte de uitslag bekend en speldde hem aan het eind van de avond de nieuwe ‘ambtsbroche’ op. 

Vijf kandidaatstadsdichters waren door de jury uit dertien inzenders gekozen om mee te dingen naar het zesde stadsdichterschap van Amersfoort; Gerard Dummer, Jolanda Oudijk, Ali Serik, Twan Vet en Jacques de Waart. Dat deed de jury op basis van twee ingezonden gedichten, zonder dat zij wisten door wie de gedichten geschreven waren.

Zijn plannen voor het stadsdichterschap zijn:  een poëtische restauranttocht organiseren, gedichten maken voor eenzame uitvaarten, maandelijks een gedicht maken voor een bijzondere Amersfoorter, bijvoorbeeld vanwege het ambacht of bijzonder leven. Zijn laatste plan is om kinderen te helpen hun eigen poëzie te ontdekken als voortzetting van de plannen van Eva Vleeskruijer; de scheidend stadsdichter.

Over Stadsdichters Amersfoort

Het initiatief om in Amersfoort op zoek te gaan naar een stadsdichter komt van journalist en schrijver Wichard Maassen. In 2005 werd in De Algemene Boekhandel David van den Bosch benoemd als eerste (onofficiële) stadsdichter. In 2007 werd David officieel, dwz door de gemeenteraad, benoemd.

• De Stadsdichter streeft ernaar een verbinding aan te gaan met het Amersfoortse publiek door in de publiciteit te treden en de dichtkunst waar mogelijk op aansprekende en toegankelijke wijze voor het voetlicht te brengen.

• De Stadsdichter is een stedelijk ambassadeur: hij vertegenwoordigt Amersfoort in den lande en vestigt in positieve zin de aandacht op de stad

• De Stadsdichter levert, gevraagd en ongevraagd, dichterlijk commentaar op de actualiteit. Al naar gelang de omstandigheden en de inspiratie levert dit tenminste 12 producten per jaar op. De Stadsdichter vervult een representatieve functie en is zichtbaar en hoorbaar aanwezig in de stad. Hij voegt – op uitnodiging en in overleg- een dichterlijke toets toe aan gemeentelijke ontvangsten en stedelijke bijeenkomsten. 

De dag van het vergeten woord

Ik wilde
Wat zeggen
Maar nu weet ik het
Niet meer
Ik tel tot tien
Vergeet te zoeken
Omdat ik
Aan de praat
Gehouden word
En vind jullie
Dagen later
Slapend onder een dekentje
In de kast….

Noem mij gerust een huisduif
Maar geen voddemoêr
Het gekonkelefoes smiespelt mij
Weepsch ter ore
Ik zou de knevel dragen
In dit pantoffelregiment
Dan is mijn vent
Mooi in de aap gelogeerd
Als hij fanfaronneert
Over babiolen
Uit de kakocratie
Maar ik lieflok hem
En lees mijn boek
Tot ik bezadigd ben