Over stadsdichters Amersfoort

Het initiatief om in Amersfoort op zoek te gaan naar een stadsdichter komt van journalist en schrijver Wichard Maassen. In 2005 werd in De Algemene Boekhandel David van den Bosch benoemd als eerste (onofficiële) stadsdichter. In 2007 werd David officieel, d.w.z. door de gemeenteraad, benoemd.

• De Stadsdichter streeft ernaar een verbinding aan te gaan met het Amersfoortse publiek door in de publiciteit te treden en de dichtkunst waar mogelijk op aansprekende en toegankelijke wijze voor het voetlicht te brengen.

• De Stadsdichter is een stedelijk ambassadeur: hij vertegenwoordigt Amersfoort in den lande en vestigt in positieve zin de aandacht op de stad

• De Stadsdichter levert, gevraagd en ongevraagd, dichterlijk commentaar op de actualiteit. Al naar gelang de omstandigheden en de inspiratie levert dit tenminste 12 producten per jaar op. De Stadsdichter vervult een representatieve functie en is zichtbaar en hoorbaar aanwezig in de stad. Hij voegt – op uitnodiging en in overleg- een dichterlijke toets toe aan gemeentelijke ontvangsten en stedelijke bijeenkomsten.

Tot nu toe waren de volgende dichters stadsdichter van Amersfoort:

David van den Bosch, Arjen van der Linden, Cees van Weerd, Nynke Geertsma, Eva Vleeskruyer en Jacques de Waart.