Weg

mijn slotgedicht als stadsdichter Het is zo’n jaar Waarin alles om je heen Weggaat uitglijdt Oprijdt of Achterlaat En de laatste hand Los van welk misverstand Gegeven wordt Het is zo’n jaar Waarin alles om je heen Een and’re afslag neemt Handgas geeft Pijn beleeft...

Opzouten

Sinds de scheiding van kerk en staat Nog maar een aantal weken Mag alles wat nog ergens in gelooft Ongezouten opzouten De C is duimdik overgoten Met pekel en strooizout Omdat het in ons keistad college Maar bleef vriezen Kregen de goedgelovigen Het als eersten Vol...

Nondeju

over de misstanden in de katholieke kerk, ook in Amersfoort Hij leek de voorbeeld katholiek Vergreep zich slechts een keer of 3 Aan de absolute onschuld Van hem toevertrouwde dienaars Door pater in wijwater gewassen Het viel pas op toen die knapen Opeens in bed gingen...

Hij zij het

Gedicht waarmee ik stadsdichter 2010-2012 werd Garnizoensstad van weleer Kazernes bij de vleet Soldaten in de kroegen Soldij en damesleed Maar een vroege overgang Verbreedde beide dijen De Randstad zoog zich vast En kogels werden keien Op naar de zee De Zuider-...

Grid

Opening Amersfoort fotostad Zwarter dan wit Grauwgrijs als winterse Lucht rond de torenspits Van onze Lange Jan Waar marmerwitte duiven Drijven op de wind Nergens ter wereld Kan het zwart-wit denken Zo mateloos bewonderd en Sluitend uitgelicht worden Als nu en hier...